Promocje
Elektrokardiograf EKG Contec 300G
Elektrokardiograf EKG Contec 300G
2 390,00 zł 2 000,00 zł
szt.
EKG - Elektrokardiograf iMAC 12 + monitor CheckMe Lite Gratis
EKG - Elektrokardiograf iMAC 12 + monitor CheckMe Lite Gratis
8 900,00 zł 8 500,00 zł
szt.
Elektrokardiograf EKG Contec 600G
Elektrokardiograf EKG Contec 600G
2 990,00 zł 2 790,00 zł
szt.
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

1. Regulamin określa warunki korzystania ze sklepu internetowego www.medeon.pl (zwanego dalej Sklepem) oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu, którego właścicielem jest Firma Handlowo Usługowa Janusz Kułach, z siedzibą w: Bustryk 66D, 34-521 Ząb, NIP 7361556515

2. Kontakt ze Sklepem odbywa się poprzez:

 • a. pocztę elektroniczną infomedeon@gmail.com
 • b. formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie
 • c. telefonicznie pod numerem +48 693 250 941

3. Ochrona danych osobowych

Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów Sklepu stanowią niezbędne minimum do wdrożenia procesu sprzedaży towarów i są wykorzystywane wyłącznie w celu:

 • realizacji umowy
 • informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sklep – jeśli Klient wyrazi na to zgodę.

Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom do celów marketingowych.

Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich modyfikacji, aktualizacji i usuwania na stronie Sklepu. Powierzone Sklepowi dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

4. Prezentacja produktów

Produkty prezentowane są za pomocą zdjęć i opisów. Zdjęcia produktów są ilustracjami poglądowymi i mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu. Podane w opisie właściwości są zgodne z właściwościami oferowanego produktu.

5. Ceny

Ceny podawane w Sklepie są wyrażone w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena podana w prezentacji towaru jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy.

6. Zamówienia

Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.medeon.pl. Informacja udzielona przez sprzedawcę o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie oferty zaakceptowanej przez obie strony, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy kupna/sprzedaży wiążącej obie strony transakcji. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Zamówienia realizowane są na terenie Polski. Anulowanie zamówienia jest możliwe drogą kontaktu telefonicznego lub mailowego wyłącznie przed wysłaniem towaru.

Składając zamówienie należy wykonać następujące czynności

 • dodanie produktu do koszyka,
 • wybór sposobu płatności,
 • wybór sposobu dostawy/odbioru
 • potwierdzenie zamównienia przyciskiem potwierdzam zakup

7. Dostawa/odbiór towaru

Dostępne są następujące opcje dostawy

 • Przesyłka kurierska przedpłacona
 • Przesyłka kurierska za pobraniem
 • Paczkomaty InPost
 • Odbiór osobisty (wybrane lokalizacje w okolicach Warszawy i Katowic) - po uprzednim ustaleniu szczegółów.

Sklep może ustalić z Klientem inne, szczególne warunki dostawy. W takim wypadku obowiązują warunki wskazane w danym zamówieniu.

Przy odbiorze przesyłki należy w obecności kuriera sprawdzić czy opakowanie z towarem jest oryginalnie zapakowane. W przypadku gdy paczka jest otwarta lub w widoczny sposób uszkodzona, należy spisać w obecności kuriera protokół szkody (odpowiedni druk reklamacyjny posiada przy sobie kier firmy przewozowej) i nie odbierać przesyłki oraz niezwłocznie skontaktować się ze sklepem.

Po odbiorze nieuszkodzonej przesyłki należy otworzyć paczkę i sprawdzić czy jej zawartość zgadza się z zamówieniem oraz czy towary nie są uszkodzone. W razie konieczności należy spisać protokół reklamacyjny i natychmiast skontaktować się ze sklepem. Zgodnie z obowiązującym Prawem Przewozowym Klient, który zauważył uszkodzenie zawartości przesyłki po odjeździe kuriera może zgłosić ten fakt firmie kurierskiej i zażądać przyjazdu kuriera w celu spisania protokołu. Kurier ma obowiązek przyjechać i spisać protokół dotyczący zgłoszonej przez Państwa szkody. Wszelkie reklamacje do firmy przewozowej wg Prawa przewozowego mogą być zgłaszane w terminie do 7 dni od chwili odbioru przesyłki.

Zasady reklamacji usługi przesyłki dostępne są na stronach internetowych firm przewozowych: DPD i InPost

8 Czas realizacji zamówień:

 • Produkty gotowe wysyłne są najpóźniej w następnym dniu roboczym od złożenia zamówienia.

Sklep może ustalić z Klientem inne, szczególne warunki terminu realizacji. W takim wypadku obowiązują warunki ustalone i zaakceptowane przez Klienta.

Czas dostawy zależny jest od wybranej formy dostawy i odbywa się na warunkach dostawcy (w przypadku kuriera i paczkomatów zazwyczaj dostawa następnego dnia).

9. Sposoby płatności

Dostępne są następujące sposoby płatności:

 • płatności online: przelewy i karty płatnicze.
 • płatność za pobraniem (przesyłka kurierska pobraniowa)
 • gotówka (tylko przy odbiorze osobistym)

Operatorem płatności online jest portal przelewy24.pl

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

Sklep może ustalić z Klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w danym zamówieniu.

10 Prawo odstąpienia od umowy

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 powołanej ustawy.

Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klinet wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towaru. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą elektroniczną na adres coppetelion@gmail.com). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu 14 dni. Sklep wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej niż pisemna formie.

Zakup należy odesłać do Sklepu niezwłocznie i nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy. Zakupiony przedmiot należy zwrócić w stanie nienaruszonym, w oryginalnym opakowaniu. Adres do zwrotu zostanie podany w korespondencji z Klientem, a w przypadku braku wskazania adresu – na adres siedziby Sklepu, tj. FHU Janusz Kułach, Bustryk 66d, 34-531 Ząb.

W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca Klientowi wszystkie koszty (w tym koszty dostarczenia rzeczy z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż zwykły najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sklep) nie później niż 14 dni od dnia odstępienia od umowy, jednak nie wcześniej niż po otrzymaniu zwrotu towaru lub dostarczeniu przez Klienta dowodu jej odesłania.

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Sklep dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu tego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraził zgodę na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Klientowi zgodnie z art 38 ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

11 Reklamacje

Jeżeli nabyty w Sklepie towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny lub złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep usunie wadę lub wymieni rzecz wadliwą na wolną od wady niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Sklep jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób przez niego wybrany jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sklep.

W przypadku braku możliwości zarówno wymiany jak i naprawy wadliwego towaru dochodzi do rozwiązania umowy i zrotu Klientowi kosztów zakupu (wraz z kosztami doręczenia).

Sklep w terminie czternastu dni ustosunkowuje się do:

 • oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny,
 • oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
 • żądania wymiany rzeczy na wolną od wad,
 • żądania usunięcia wady.

W przeciwnym wypadku uważa się, że Sklep uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Klienta.

Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Klientowi.

Roszczenie Klienta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Klientowi.

12 Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.1.2016 i obowiązuje przez czas nieoznaczony.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Copyright © 2016 www.nazwa.pl Sklepicom - sklepy internetowe